Databáze dochovaných knih

Databáze knih odvezených z Prahy, Olomouce a Mikulova v letech 1646-1648

Vstup do databáze >

Mapy

Interaktivní mapa zachycující místa současného uložení dochovaných knih

Mapa současných míst uložení >

Rukopisné katalogy

Digitální kopie dochovaných původních katalogů knihoven odvezených do Švédska

Přejít na katalogy >

Putování Evropou

Vizualizace putování českých knih Evropou

Cesty českých knih Evropou >

Aukce 1765

Aukce českých knih ve Strängnäs v roce 1765

Přejít na text >

Otto Walde

Komentovaný překlad bohemikálních pasáží knihy Otto Waldeho, Storhetstidens litterära krigsbyten. En kultur-historisk-bibliografisk studie, I-II, Uppsala–Stockholm 1916–1920.

Přejít na text >