Databáze dochovaných knih

Databáze knih odvezených z Prahy, Olomouce a Mikulova v letech 1646-1648 s popisem proveniencí původních vlastníků

Vyhledat Hledat Pokročilé vyhledávání

Mapy

Interaktivní mapa zachycující místa současného uložení dochovaných knih a vizualizace putování české knižní kořisti Evropou.

Rukopisné katalogy

Digitální kopie dochovaných původních katalogů knihoven odvezených do Švédska: katalog rožmberské a dietrichsteinské knihovny a katalogy knihovny Jakuba Praetoria z Perlenberka.

Otto Walde

Komentovaný překlad bohemikálních pasáží knihy Otto Waldeho, Storhetstidens litterära krigsbyten. En kultur-historisk-bibliografisk studie, I-II, Uppsala–Stockholm 1916–1920.